Citátová firma

kótovanie cenných papierov na mimoburzovom trhu, podľa ktorého účastníci trhu, ktorí vykonali ponuku, sú pripravení uzavrieť dohodu.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.