Citácia pre hotovostné transakcie

Pozri. Transakcie na pokladnici

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.