Citácia Úplná

stanovenie cien, ktoré zodpovedajú ponukám kupujúcich i predajcov.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.