Citácia Posledná

Ing. rozsah uzávierky
maximálne alebo minimálne sadzby stanovené v čase ukončenia činnosti na burze.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.