Citácia oficiálneho

cena komodít, sadzba cenných papierov, meny za určitý deň, uverejnené v masovokomunikačných prostriedkoch a používané na zúčtovanie na mimoburzovom trhu.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.