Citácia Neoficiálne

Citácia vykonávaná spoločnosťami a bankami na neorganizovanom trhu.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.