Citácia

(citácie) 1 o prijímaní cenných papierov na kótovanie na obchodovanie na burzovom trhu (burze) ( cm: .. spoločnosť, ktorej akcie sú kótované na burze (kótovaná spoločnosť). Citácia umožňuje spoločnosti obchodovať s cennými papiermi na burze a umožňuje im nové úvery ( pozri: umiestnenie akcií th (flotácia), stock-výpis (výpis požiadavky);. vydanie nových akcií akcionárom spoločnosti za zvýhodnenú cenu (otázke práva) 2. Poznámka: cena, za ktorú predávajúci je ochotný predať tovar je potrebné vziať do úvahy, že cenová ponuka neznamená. pevná ponuka (ponuka) 3. Cenová ponuka, kótovaná cena

Obchod. - M .: "INFRA-M", Vydavateľstvo "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a ďalší. n. Osadchaya IM. 1998.