Dopyt meny Direct

kotácie cudzej meny v určitom počte národných menových jednotiek.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.