Citácia Nominálna

A. Cenová ponuka zodpovedajúca odhadovanej nákupnej alebo predajnej cene.
B. Sadzba určená výsledkami nedávnych transakcií.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.