Hodnota Náhodný

v teórii pravdepodobnosti, množstvo, ktoré v závislosti od daného prípadu obsahuje určité hodnoty s definitívnymi pravdepodobnosťami.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.