Rapallskej zmluva v roku 1922

v čl. Sovietsko-nemeckých zmlúv a dohôd.

Sovietská historická encyklopédia. - M .: Sovietská encyklopédia. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.