Pomer straty vzniknuté v poisťovníctve

koeficient charakterizujúci podiel strát na zaslúženému poistnému.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.