Racionálne

prvok obradu katolíckeho biskupa. Obojok, obalený stuhami. Nosí sa nad kazulom, ako pallium. Po skončení platnosti sa Vatikánska rada nepoužíva, s výnimkou biskupov z Eichstadtu, Paderbornu, Tule a Krakova. Rakovals Krakowski biskup sa líši od ostatných vo forme - dve stuhy, zostupujúce z ramien a pretínajúce sa na hrudi a na chrbte, pripevnené na križovatke medailónov.

Katolícka encyklopédia. EdwART. 2011.