Reciprocita

(reciprocita) Forma rokovania, v ktorej jedna strana súhlasí s udelením koncesií ako odpoveď na podobné alebo približne podobné ústupky druhej strany. V tejto forme sa uskutočňuje väčšina medzinárodných rokovaní. Napríklad dohoda o znižovaní ochranárskych bariér pre konkrétny tovar sa zvyčajne zakladá na recipročnom základe. Podľa mnohých ekonómov sú vzájomné ústupky neúčinné, zatiaľ čo jednostranná akcia je sama o sebe prospešná.

Podnikanie. Vysvetľujúci slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavateľstvo "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a ďalší. n. Osadchaya IM. 1998.