Rekuperácia poistnej sumy v plnej výške

(opätovné poistnej sumy) Výplata ďalšieho poistného sa zvýšil v plnej výške poistnej sumy, zníženie v súvislosti so žalobou. Poistná zmluva je v skutočnosti povinnosťou platiť peniaze po vzniku udalosti. V prípade platby poistnej udalosti sa výška poistenia zníži o hodnotu poistnej udalosti (a keď sa zaplatí celková strata, suma poistenia je vyčerpaná). Ak majiteľ poistky má v úmysle obnoviť poistnú sumu v plnej výške, musí zaplatiť poistné rovnajúce sa výške poistného plnenia. Pri plnej strate je povinný vrátiť celú poistnú sumu.

Podnikanie. Vysvetľujúci slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavateľstvo "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a ďalší. n. Osadchaya IM. 1998.