Spoľahlivosť prognózy

parameter, ktorý určuje pravdepodobnosť prognózy. Vypočítané na základe šírky intervalu spoľahlivosti prognózy.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.