Dočasná PROTI COMPRESSION

Dočasná PROTI COMPRESSION

- jedna z charakteristík mechanickej pevnosti materiálu, vyjadrené počtom kg zaťaženie na každý cm2 povrchu úseku tela, čo spôsobuje jeho deštrukciu počas kompresie.

Samoylov KI námorný slovník. - M.-L. : Štátne námorné vydavateľstvo Ľudského komisára pre vnútorné záležitosti ZSSR, 1941

.