RESORT AREA

Ochranné druhy zón, časť pôdy, vodné plochy, ktorá zahŕňa územia kúpeľného obvode jeho hygienickej ochrany, ktorý je zákonom splnomocnený zvláštnej ochrany s cieľom zabezpečiť stredisko adekvátnu kanalizáciu, zdravie, rekreačný podmienečný d

Dictionary of Obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.