Pomer ložiska

koeficient vypočítaný ako pomer množstva časového rozlíšenia k odpisu k pôvodnej hodnote.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.