Výnosy z predaja predaja aktív

peniaze obdržané z predaja nepotrebných alebo zbytočné strojov, zariadení, vozidiel, a tak ďalej. N. Net eliminácia nákladov.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.