Pomer príjmov

Výnosy mínus variabilné výdavky (hrubá marža) vo vzťahu k výške výnosov.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.