Ritálna poézia

, poézia spojená s ľudovými každodennými rituálmi (koledy, lamentácie, svadobné piesne atď.). (Zdroj: Slovník sexuálnych pojmov)