Rogachev

z Oaks (Roháč z Dubé), Yang (d 9. IX 1437 ..) - obrázok husitskej revolučný pohyb Hetman Táboříme (z roku 1421) , kolega Jána Žižku. V roku 1420 R. - Táboritská šéf pevnosti Lomnica. V roku 1421 - aktívny účastník Věra Čáslavská Sejm, roku 1423, spolu s Žižka vytvorili bratstvo orebitov. Po porážke Taborites v Lipanoch (1434) R. aj naďalej bojovať proti cisárovi. Sigismund, vedúci vojska hory Tábora. Union. V roku 1436 viedol obranu pevnosti Sion - posledné referenčné stav Taborites obležených vojskami cisára. Sigismund. Po páde Sion (1437), bol popravený v Prahe 52 s blízkymi spolupracovníkmi.

Sovietská historická encyklopédia. - M .: Sovietská encyklopédia. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.