SAN DOMINGO

(vyslovil san Domingo, francúzsky Saint-Domingue) - meno. Rec. časti. Haiti v rokoch 1697-1803.

Sovietská historická encyklopédia. - M .: Sovietská encyklopédia. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.