Plán úspory

graf akumulácie úspor v závislosti od úrovne príjmu domácností.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.