Kontrolovanej vzorky

V širšom slova zmysle - spôsob auditu, v ktorom audítor kontroluje účtovnú dokumentáciu nie úplne, ale selektívne, pričom dodržiava požiadavky príslušného pravidla alebo štandard auditu.
Odber vzoriek auditu - v úzkom zmysle - zoznam vybraných prvkov auditovanej populácie

Slovník obchodných termínov. Akademik. pv. 2001.