Tieň cena

(tieňová cena) Cena, teoreticky k dispozícii pre výrobky alebo služby, v prípade neexistencie jasné trhové ceny. Výpočet stínovej ceny zvyčajne zahŕňa príležitostné náklady. V podmienkach dokonalej súťaže existujú rovnoprávne tieňové a trhové ceny, avšak v skutočnosti sa nemusia zhodovať. Preto sa zvyčajne pokúsi výpočet tieňovej ceny analýzy vykonávané v rámci výsledkov cenu (analýza nákladov a výnosov) vládnych projektov, však, pretože málokto verí v reálnom existencie dokonalej konkurencie, všeobecne uznávanými metódami pre výpočet ceny tieňové neexistujú, takže sú všeobecne považované za nespoľahlivé.

Podnikanie. Vysvetľujúci slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavateľstvo "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a ďalší. n. Osadchaya IM. 1998.