Shakespeare Conference

(Shakespeare Conference) Pozri. Shakespearovský inštitút.

Šejperská encyklopédia. - M .: Dúha. Upravil Stanley Wells za účasti Jamesa Shawa. Preklad A. Shulgata. 2002.