Shakespeare Association of America

(Americká asociácia shakespearov), vedecká spoločnosť založená v roku 1923; jeho prvou publikáciou bol Bulletin Shakespearovho združenia (prvé vydanie -1924), ktorý do roku 1950 vyrastal do Shakespearovho štvrťročného vestníka. Od roku 1973 organizuje združenie každoročné stretnutia, ktoré zahŕňajú prednáškové série, semináre a majstrovské kurzy.

Šejperská encyklopédia. - M .: Dúha. Upravil Stanley Wells za účasti Jamesa Shawa. Preklad A. Shulgata. 2002.