Akcie Nové

akcie vydané so zvýšením základného imania spoločnosti. Majitelia akcií prvej emisie spravidla získajú predkupné právo na nákup A.N. alebo ich časti.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.