Akcie Preferovaný kumulatívny

prednostné akcie s akumulovanými dividendami a právo požiadať o ich prijatie od emitenta. Dlh je splatený pred vyplatením dividend z bežných akcií.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.