SMALL

MILESTON
SMALLER, -th, -e. Najmenší, najzávažnejší. Nemáte poňatie o tom, čo-n. (vôbec nevieme, niečo reprezentuje).

Vysvetľujúci slovník Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.