Sodík

Sodík
SODIUM, -I, m. Chemický prvok, jemný strieborno-biely ľahký kov.

Vysvetľujúci slovník Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.