NIEČO

Niečo
Niečo, miesta. nedefinovaná. , iba v nich. a vína. Určite, fenomén, niečo 1. H. divné.

Vysvetľujúci slovník Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.