SOURCE ropným znečistením

Fyzická objekt alebo štruktúru a určitú cieľovú zariadenia obsahujúce olej alebo olej-voda, a ktorý má špecifické vlastnosti, ako je napríklad: umiestnenie, objem, oblasť, veľkosti, sily, tlaku, obrazy, apod, napríklad .. cisterny, potrubia, že NK buniek alebo nádoba, nakladanie olej dok, čistiarne odpadových vôd, septik alebo úložné zariadenie, a tak ďalej., Z ktorých je olej alebo voda-olej zmes uvoľnený alebo bol vypustený do vodných telies

Obchodné Glosár. Akademik. pv. 2001.