SPLIT

SPILL

(sladkovodné prameň) - z rieky, keď záplava nízkym prietokom brehov.

Samoylov KI námorný slovník. - M.-L. : Štátne námorné vydavateľstvo Národného komisára pre vnútorné záležitosti ZSSR, 1941

.