Cenová ponuka

registrácia na výmenu existujúcich výmenných kurzov cenných papierov a cien komodít na základe burzových obchodov.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.