CLEAR

utiekli
Begley, -s, -s; ... Fluent 1 Full utiecť, utiecť od -n. B. pôdy. 2. Rýchlo, bez oneskorenia. B. vzhľad. letmý čítanie (ľahko). B. preskúmanie rukopis (vyrobenej narýchlo.) Skim (adv.) sa hrať na klavír (obratne plynulú). B. krok (zrýchlený). B. fire (spoločný singel streľba, nie salvy.) • Runaway samohlásky (špec.) samohláska "o" a "e", k dispozícii v rovnakej forme slov a mizne v iných (napr. v deň deň). | podstatné meno plynule st , s, ženám. (2 až VAL). • Plynulosť samohláska (špec.) rys samohlásky bolo utečenec.

výkladový slovník Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova, 1949 - 1992.

.