Sila

meny Guinea, ktorý bol zavedený 02.10.1972

numizmatická encyklopédie. 2000.