Striktný pomer likvidity

, ktorý charakterizuje podiel najlikvidnejších aktív na krátkodobých účtoch splatných. C. s. l. sa vypočítava ako pomer množstva hotovosti, cenných papierov s jednoduchou predajnosťou a pohľadávok voči splatným krátkodobým účtom.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.