ALMS

KRMIVO
KRMENIE, -y, porov. Rovnako ako charita. Žiť s almužnami. Požiadať o almužnu.

Vysvetľujúci slovník Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.