PREDLOŽTE 1

SUSPENTING 1
SUSPENTING 1, -OZ, -YESH; -Iz, -shell; -ozshy; (-jen, -ena); -ezya; sovy.

Vysvetľujúci slovník Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.