SUBTRACTOR

SUBTRACTOR
SUBTRACTOR a SUPERF-PRINTS , matka, manžel. Kostra, na ktorej je plátno pretiahnuté na maľovanie. Odstráňte plátno z nosa.

Vysvetľujúci slovník Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.