Prehlásenie o syntetický účtovníctve

všeobecné účtovné výkazy a analytické účtovníctvo.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.