Cielené dotácie

(grant-v-pomoc) dotácií poskytnutých centrálnej vlády miestnym úradom na financovanie určitého druhu služby, okrem dotačných prostriedkov daňových príjmov miestnych samospráv.

Podnikanie. Vysvetľujúci slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavateľstvo "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a ďalší. n. Osadchaya IM. 1998.