TELEFÓNNY VÝSKUM

(telefónny výskum) Metóda prieskumu trhu, ktorá zahŕňa telefonické rozhovory. Takáto štúdia je lacnejšia ako osobné pohovory a je viac populárna medzi respondentmi, možno preto, lebo sa niekto nemusí stretnúť s tazateľom a hovoriť s ním tvárou v tvár.

Podnikanie. Vysvetľujúci slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavateľstvo "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a ďalší. n. Osadchaya IM. 1998.