Telefónne informačné INDEX Financial Times

(FT Cityline) Telefónne linka, ktorá môže poskytnúť informácie o indexe kmeňových akcií "Financial Times" noviny; tieto informácie sa aktualizujú sedemkrát denne.

Podnikanie. Vysvetľujúci slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavateľstvo "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a ďalší. n. Osadchaya IM. 1998.