TELEFÓNNE ZASADNUTIE

(audiokonferencie) Táto služba je vnútroštátne alebo medzinárodné telefónna sieť, ktorá umožňuje viac ľuďom na rôznych miestach, aby usporiadať pracovné stretnutie na telefóne. Komunikáciu možno vytvoriť medzi účastníkmi v niekoľkých krajinách. Ďalšie informácie vám poskytne spoločnosť BT. Pozri tiež: videokonferencie.

Podnikanie. Vysvetľujúci slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavateľstvo "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a ďalší. n. Osadchaya IM. 1998.