TERMINÁL

(terminál) Počítač vstupné a výstupné zariadenia. Zvyčajne pozostáva z klávesnice a displeja pripojeného k počítaču. Terminály, ktoré sú od počítača vzdialené a pripojené k nim prostredníctvom komunikačnej linky, sa nazývajú vzdialené terminály. Terminály vybavené určitým procesným výkonom, často - s integrovaným mikroprocesorom, sa nazývajú terminály s pokročilou logikou (inteligentné terminály). Pre banky, maloobchodníkov, ako aj pre domáce informačné systémy, ako napríklad Viewdata, boli vyvinuté špecializované terminály.

Podnikanie. Vysvetľujúci slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavateľstvo "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a ďalší. n. Osadchaya IM. 1998.