Hodnota vlastných obehových aktív

suma vlastného imania a dlhodobých záväzkov po odpočítaní dlhodobého majetku.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.